Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
249/2019 Sb.
13.09.2019
30.09.2019
15.10.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Stavebnictví