Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
248/2019 Sb.
10.09.2019
30.09.2019
01.01.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika