Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
23/2019 Sb. m. s.
01.01.2019
01.01.2019
28.06.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy