Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
22/2019 Sb. m. s.
30.05.2018
01.01.2019
28.06.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Železniční doprava