Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
137/2019 Sb.
23.05.2019
04.06.2019
19.06.2019
Vyhláška nabývá účinnosti 19.6.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 17, které nabývají účinnosti 5.12.2019.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Vodní doprava