Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
135/2019 Sb.
02.05.2019
04.06.2019
19.06.2019
Zákon nabývá účinnosti 19.6.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97, která nabývají účinnosti 5.12.2019, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 88, 93, 94 a 95, která nabývají účinnosti 1.1.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Vodní doprava