Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
125/2019 Sb.
23.04.2019
16.05.2019
01.01.2020
zákon
zákon Parlamentu
Církve, Daně - dávky, Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Podnikání - privatizace