Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
117/2019 Sb.
18.04.2019
02.05.2019
17.05.2019
sdělení
sdělení Národní rozpočtové rady
Právní pořádek, Rozpočet, Státní a místní správa