Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
106/2019 Sb.
10.04.2019
16.04.2019
01.05.2019
Vyhláška nabývá účinnosti 1.5.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84 a 85, která nabývají účinnosti a) 16.4.2019, pokud do tohoto dne pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestaly být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupila-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, b) dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, pokud tento den nastane ode dne 16.4.2019.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou