Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
104/2019 Sb.
29.03.2019
12.04.2019
27.04.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Soudnictví (nálezy)