Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
103/2019 Sb.
02.04.2019
12.04.2019
27.04.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění