Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
101/2019 Sb.
01.04.2019
12.04.2019
27.04.2019
nařízení
nařízení vlády
Vojsko