Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
99/2019 Sb.
20.03.2019
09.04.2019
09.04.2019
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Spoje a telekomunikace, Státní a místní správa