Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
92/2019 Sb.
25.03.2019
02.04.2019
17.04.2019
sdělení
sdělení ministerstva