Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
91/2019 Sb.
25.03.2019
02.04.2019
01.06.2019
nařízení
nařízení vlády
Mzdy, platy, odměňování