Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
88/2019 Sb.
20.03.2019
29.03.2019
01.01.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Mzdy, platy, odměňování, Trestní právo