Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
87/2019 Sb.
18.03.2019
29.03.2019
01.01.2020
nařízení
nařízení vlády
Mzdy, platy, odměňování, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Trestní právo