Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
85/2019 Sb.
19.03.2019
27.03.2019
01.04.2019
Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2019 s výjimkou čl. II bodu 12, který nabývá účinnosti 1.4.2019.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Památky (archivnictví)