Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
12/2019 Sb. m. s.
28.02.2019
31.03.2019
05.04.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Mezinárodní smlouvy, Občané - občanská práva