Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
69/2019 Sb.
06.03.2019
08.03.2019
11.03.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Letecká doprava, Občané - občanská práva