Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
67/2019 Sb.
04.03.2019
08.03.2019
01.01.2030
Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
Poznámka redakce: Z důvodu nemožnosti určení přesného data účinnosti, je z technických důvodů nastaveno fiktivní datum účinnosti.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva