Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
66/2019 Sb.
28.02.2019
07.03.2019
15.03.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Letecká doprava, Podnikání - privatizace