Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
65/2019 Sb.
05.03.2019
07.03.2019
22.03.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Veterinární péče, Zdravotnictví a zdravotní pojištění, Zemědělství