Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
62/2019 Sb.
13.02.2019
28.02.2019
15.03.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Věda - výzkum