Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
56/2019 Sb.
08.01.2019
21.02.2019
21.02.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)