Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
55/2019 Sb.
14.02.2019
21.02.2019
08.03.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory