Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
47/2019 Sb.
31.01.2019
15.02.2019
01.04.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.4.2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3, 6, 8, 9 a 10, která nabývají účinnosti 1.7.2019.
zákon
zákon Parlamentu
Školství a pedagogika