Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
46/2019 Sb.
31.01.2019
15.02.2019
15.02.2019
zákon
zákon Parlamentu
Školství a pedagogika