Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
45/2019 Sb.
30.01.2019
15.02.2019
01.03.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.3.2019, s výjimkou čl. II bodu 3, který nabývá účinnosti 1.1.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Jedy a látky škodlivé zdraví, Příroda a životní prostředí (odpady), Zdravotnictví a zdravotní pojištění