Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
43/2019 Sb.
18.12.2018
15.02.2019
16.02.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Prokuratura - státní zastupitelství, Soudnictví (nálezy), Trestní právo