Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
42/2019 Sb.
30.01.2019
15.02.2019
16.02.2019
Zákon nabývá účinnosti 16.2.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti 1.1.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Investice