Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
35/2019 Sb.
23.01.2019
14.02.2019
01.03.2019
zákon
zákon Parlamentu
Státní a místní správa