Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
4/2019 Sb. m. s.
06.12.2018
24.01.2019
08.02.2019
16.01.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)