Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
19/2019 Sb.
11.12.2018
24.01.2019
24.01.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)