Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.1995 do 30.06.2000.


Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

21/1971 Sb.

Zákon

ODDÍL I - Základní ustanovení §1 §2 §3 §3a §4 §5

ODDÍL II - Federální statistický úřad a Federální statistická rada §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

ODDÍL III - Ústřední statistické orgány republik §13

ODDÍL IV - Federální ministerstvo financí §14

ODDÍL V - Úkoly orgánů a organizací v oblasti sociálně ekonomických informací §15 §16 §17 §18

ODDÍL VI - Práva a povinnosti při vytváření a využívání jednotné informační soustavy §19 §19a §20 §20a §21

Zpravodajská povinnost §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

ODDÍL VII - Zvláštní oprávnění §29 §30 §31 §32 §33

ODDÍL VIII - Závěrečná ustanovení §34 §35 §36

Účinnost §37

INFORMACE

21

XXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 1971

o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

ODDÍL X

Xxxxxxxx ustanovení

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/1995 Sb.

§2

§2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§3a

§3a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

ODDÍL II

Federální xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rada

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/1995 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/1989 Sb.

XXXXX III

Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx republik

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/1995 Sb.

XXXXX XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

XXXXX V

Úkoly orgánů x organizací x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§17

§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/1989 Sb.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

XXXXX XX

Xxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§19a

§19a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§20a

§20a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

Zpravodajská povinnost

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§23

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/1995 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Xx.

(3) Zrušen právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Xx.

(4) Xxx statistické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky - x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výsad - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§25

§25 zrušen právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

XXXXX VII

Zvláštní xxxxxxxxx

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/1995 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§31

§31 zrušen právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/1995 Xx.

ODDÍL XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/1995 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.

§36

(1) Xxxxxxx se:

1. xxxxx č. 23/1963 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. §8 xx 13 zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 1/1967 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rady,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 213/1953 X. x. (x. 253/1953 X. x.), x xxxxxxxxxxx operativně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x povolování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. §1 xx 3 zák. č. 170/1968 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxx rad upravujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§37

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Štrougal x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 21/1971 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1971.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

128/1989 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1990

89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.6.1995

Xxxxxx předpis č. 21/1971 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 133/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.