Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004
337/2003 Sb.
337
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxx 2003
x zvýšení xxxxxxx x xxxx 2004
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 198/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx. x xxxxxx x. 264/2002 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxxxx, plné invalidní, xxxxxxxx invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 2003 xxx, že procentní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o 2,5 % xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, která xxxxxx xx dni, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zvyšuje.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšují, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx důchodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důvody úpravy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx.
§3
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2004.
Předseda xxxxx:
XxXx. Špidla x. r.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 337/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.