Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004
337/2003 Sb.
337
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 22. xxxx 2003
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2004
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 289/1997 Sb., zákona x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx. x xxxxxx č. 264/2002 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxxxx, plné xxxxxxxxx, xxxxxxxx invalidní, vdovské, xxxxxxxx x sirotčí xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxxxxx x 2,5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx x procentních xxxxx důchodů xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx důchodem xxxx s příjmem x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důvody xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxx podle §1 podle té xxxx procentní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx této xxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2004.
Předseda xxxxx:
XxXx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.