Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
338/2003 Sb.
338
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 22. září 2003,
xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2002 a xxxx přepočítacího koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2002 x xxxxxxxx částky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vláda xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 4 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 289/1997 Sb. x zákona č. 353/2001 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2002 xxxx 15&xxxx;711 Xx.
§2
Vyše xxxxxxxxxxxxx koeficientu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2002 xxxx 1,0717.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxxxx č. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxx xxxxx x. 439/2002 Xx. xx zvyšují xxxxx:
x) xxxxxx 7&xxxx;400 Xx xx xxxxxxx xx 7&xxxx;500 Xx,
x) částky 17&xxxx;900 Kč xx xxxxxxx xx 19&xxxx;200 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2004.
Xxxxxxxx xxxxx:
PhDr. Špidla x. x.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 338/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2004.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.