Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
338/2003 Sb.
338
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 22. xxxx 2003,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2002 a xxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2002 a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 4 x §107 odst. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Sb. x zákona x. 353/2001 Sb.:
§1
Výše xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx rok 2002 xxxx 15&xxxx;711 Kč.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2002 xxxx 1,0717.
§3
Částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §15 zákona x. 155/1995 Xx. x xxxxxxxxx zvýšené nařízením xxxxx x. 439/2002 Xx. se xxxxxxx xxxxx:
x) částky 7&xxxx;400 Kč xx xxxxxxx xx 7&xxxx;500 Xx,
x) xxxxxx 17&xxxx;900 Xx se xxxxxxx xx 19 200 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx xxxxx:
XxXx. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Ing. Xxxxxxxx v. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 338/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.