Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
338/2003 Sb.
338
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxx 2003,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2002 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2002 x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 a 4 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 353/2001 Xx.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xx rok 2002 xxxx 15&xxxx;711 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2002 xxxx 1,0717.
§3
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx uvedené x §15 xxxxxx x. 155/1995 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 439/2002 Xx. xx zvyšují xxxxx:
x) xxxxxx 7&xxxx;400 Xx xx xxxxxxx xx 7 500 Xx,
x) xxxxxx 17&xxxx;900 Xx xx xxxxxxx xx 19&xxxx;200 Xx.
§4
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx xxxxx:
XxXx. Špidla x. x.
Xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 338/2003 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.