Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.06.2003.


Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
161/2003 Sb.
161
XXXXXXXX
xx xxx 20. xxxxxx 2003
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke 100. xxxxxx první xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx Bechyně
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. a) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx:
§1
(1) Xx 100. výročí xxxxxxxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx Bechyně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx vydává x xxxxxx provedení x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeném xxx xxxxxxxxxxx účely x xxxxxxxx xxxxx mince x xxxxxxx reliéfem (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx").
(3) Dvousetkoruna x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 900 xxxx xxxxxxx a 100 xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 13 x, xxxx průměr 31 mm x xxxx 2,35 mm. Xxxxx dvousetkoruny x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx dvousetkoruny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx "XXXXX XXXXXXX XXXXX * Ag 0.900 * 13 x *". Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x zvláštním xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 0,1 xx x x xxxx 0,15 xx. X xxxxxxxxx xx povolená xxxxxxxx xxxxxx 0,26 x x x xxxxxx xxxxxxx odchylka nahoru 1 %.
§2
(1) Xx líci xxxxxxxxxxxxx xx xxx pravém xxxxxx v neuzavřeném xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx "ČESKÁ XXXXXXXXX" x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx "200 Xx", které xx vůči xxxxx xxxxx stranově xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx lícní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vynálezce x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Křižíka, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx elektrifikované xxxxx xxxxxxxxxxx podíl. Xxx xxxxx okraji xxxxxxxxxxxxx xx x dvouřádkovém xxxxxxxxxxx opisu jeho xxxxx "XXXXXXXXX XXXXXX" x letopočty jeho xxxxxxxx a xxxxx "1847 - 1941". Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mincovny, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupina xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx horním x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx "PRVNÍ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX", při levém x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx text "XXXXX - XXXXXXX" a xxx ním xxxxxxxxx "1903 - 2003". Xxxxxxx návrhu dvousetkoruny xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx "XxX" xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 18. června 2003.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 161/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.6.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.