Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1953 do 27.12.1989.


Zákon o organisaci peněžnictví

181/1948 Sb.

Zákon

První část - Ustanovení všeobecná §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Druhá část - Banky §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

Třetí část - Lidové peněžnictví

Oddíl I. - Ústavy lidového peněžnictví §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl II. - Peněžní ústředí lidového peněžnictví §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51

Oddíl III. - Členství ústavů lidového peněžnictví a lidových peněžních ústředí v Ústřední radě družstev §52

Čtvrtá část - Revise peněžních ústavů §53 §54 §55

Pátá část - Ustanovení společná o platebním styku bez hotových §56 §57

Šestá část - Ustanovení trestní §58 §59

Sedmá část - Ustanovení přechodná a závěrečná §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

INFORMACE

181

Xxxxx

xx xxx 20. xxxxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx x peněžnictví

Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

První xxxx

Xxxxxxxxxx všeobecná

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§7

(1) Zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

(3) Xxxxxx zaměstnanců xx xxxxx a předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 15. xxxxx 1948, č. 99 Sb., x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxx §268 xxxx. 5 x §270 xxxx. 9. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx a zaopatřovací xxxxxxx, vyplácené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx býti sníženy xx přiměřenou xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx však nikoliv xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců.

(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 84/1952 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx xxxx

Xxxxx

§9

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, č. 102 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bank, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Poštovní spořitelna, xxxxxxx zákonem xx xxx 23. xxxx 1930, č. 143 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, změněným x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1948, č. 182 Sb., xxxxxx xx rozšiřuje xxxxxxxxx x mění právní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxx xxxxx, zřízená xxxxxxx xx dne 20. července 1948, č. 183 Sb., x Investiční xxxxx.

§10

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx právnické osoby x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx". Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§14

(1) Xxxxx spravuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx působností, rozšiřuje xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx členy.

(2) Xxxxxxxx, místopředsedu x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zbývající xxx xxxxx (náhradníky) xx xxxxx zaměstnanci xxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborové organisace; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx působností, jmenuje xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxx člena x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx může býti xxx xxxxx Československé xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Předseda x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rukou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxx, xx xxxxx svědomitě xxxxxx své povinnosti. Xxxxxx xxxx vykonají xxxxxxx představenstva (xxxxxxxxxx) xx xxxxx jeho xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx banku x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxx xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Běžné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx představenstva xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx ihned xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§16).

(2) Xxxx-xx představenstvo xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx opatření x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeden xxxx xxxx náměstků xx xxxxx xxxx xxxxx x povinnostmi.

(4) Xxxxxxxxxx §14 odst. 3 x 5 xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxx.

(5) Ředitele banky x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) Na xxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxx xxxxxxxxx dozírá xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. Jde-li x banku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx další xxxxx.

(2) Ustanovení §14 xxxx. 2 xx 4, xxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx xx xxxx ručení, xxxxx xxxxxxx x xx.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§18

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx vlády. Návrhy xxxxxx ministr xxxxxxx. Xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Úředním xxxxx.

§19

Banky xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poplatkovému xxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx xx xxx 8. dubna 1938, x. 76 Xx., x poplatkovém xxxxxxxxxxx, xxx xxxx se xxxx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17 xxxx. 1 xxxxx zákona.

§20

Xxxxxxxx x akciových xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§21

Xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx usnáší představenstvo. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Třetí xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§22

§22 xxxxxx právním předpisem č. 84/1952 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§37

§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Oddíl XX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 84/1952 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§45

§45 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§48

§48 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§50

§50 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx III

Členství xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Ústřední xxxx xxxxxxxx

§52

§52 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Čtvrtá xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§53

§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxx část

Ustanovení trestní

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 84/1952 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Sedmá xxxx

Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná

§60

§60 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§64

§64 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

§66

§66 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Sb.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 181/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.8.1948.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

161/1949 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

84/1952 Xx., x xxxxxxxxxx peněžnictví

s účinností xx 1.1.1953

Právní xxxxxxx x. 181/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/1989 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1990.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.