Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.12.1989.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1952 do 27.12.1989.


Zákon o organisaci peněžnictví

181/48 Sb.

První část - Ustanovení všeobecná §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8
Druhá část - Banky §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21
Třetí část - Lidové peněžnictví
Oddíl I. - Ústavy lidového peněžnictví §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42
Oddíl II. - Peněžní ústředí lidového peněžnictví §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51
Oddíl III. - Členství ústavů lidového peněžnictví a lidových peněžních ústředí v Ústřední radě družstev §52
Čtvrtá část - Revise peněžních ústavů §53 §54 §55
Pátá část - Ustanovení společná o platebním styku bez hotových §56 §57
Šestá část - Ustanovení trestní §58 §59
Sedmá část - Ustanovení přechodná a závěrečná §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66
181
Xxxxx
xx xxx 20. xxxxxxxx 1948
x organisaci x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Československé usneslo xx xx tomto xxxxxx:
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx všeobecná
§1
§1 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§2
§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§3
§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Xx.
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§7
(1) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 84/1952 Xx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smluv x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaopatření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxx 1948, č. 99 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx §268, xxxx. 5 x §270, odst. 9. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx odpočivné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplácené x xxxxxxxxxx ústavů xxxx xxxxxx nadlepšovacích xxxxx, mohou býti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
Xxxxx xxxx
Xxxxx
§9
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:
x) banky - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. října 1945, č. 102 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bank, xxxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxx tohoto zákona;
x) Xxxxxxxx spořitelna, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 23. xxxx 1930, x. 143 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonem xx xxx 20. července 1948, x. 182 Xx., kterým se xxxxxxxxx působnost a xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
c) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1948, x. 183 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxx xxxx jako národní xxxxxxx majetkem xxxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Banka xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx". Jiné xxx národní podniky xxxxxxx tohoto označení xxxxxxx.
§12
§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§14
(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx tři xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx potvrzuje xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx působností, jmenuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zvolí ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxx třetího člena (xxxxxxxxxx). Členové (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxxx.
(3) Členem (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx vykonávati funkci xxxx xxxxxxx, která xx x rozporu xx zájmy xxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx představenstva vykonají xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx slib, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti. Stejný xxxx vykonají xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradníci) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obstarává x xxxxxxxx představenstva xxxxxxxx xxxxxxx. X usnesení, xxxxx xx x xxxxxxx se zájmy xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§16).
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxx řediteli, xxx učinil xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Ředitele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeden xxxx více xxxxxxxx xx všemi xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §14, xxxx. 3 a 5 xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx banky x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx.
§16
(1) Xx xxxxxxx xxxxx xx všech jejích xxxxxxxxx dozírá xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, místopředsedy x xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozšiřuje xx xxxxxxx xxxx o xxx xxxxx členy.
(2) Ustanovení §14, xxxx. 2 až 4, xxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx xx týká ručení, xxxxx xxxxxxx x xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§18
Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dovoleno xxx xx souhlasem xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxxxx, x němuž xxxxx, xxxxxxx ministr xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
§19
Banky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx účtujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poplatkového xxxxxx x xxxx xxxxxxx x doplňky. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu xxxxx §1, odst. 2, xxxx. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, č. 76 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx xx xxxx xx ně nevztahují xxxxxxxxxx §8 x §17, xxxx. 1 xxxxx xxxxxx.
§20
Předpisy x xxxxxxxxx bankách x xxx neodporující xxxxxxxx x akciových xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x bankách, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§21
Xxxxx xx řídí stanovami, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx změny a xxxxxxx schvaluje ministr xxxxxxx.
Xxxxx část
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Oddíl X
Xxxxxx lidového xxxxxxxxxxx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§23
§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§26
§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Sb.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§36
§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§37
§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Sb.
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§49
§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Sb.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
Xxxxx III.
Xxxxxxxx ústavů lidového xxxxxxxxxxx x lidových xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
Čtvrtá xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx ústavů.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§54
§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§55
§55 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
Pátá xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
Šestá část
Xxxxxxxxxx trestní
§58
§58 zrušen právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1952 Xx.
§61
§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Xx.
§64
§64 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1952 Sb.
§66
§66 xxxxxx právním předpisem x. 84/1952 Xx.
Xxxxxxxx x. x.
Dr. John x. x.
Xxxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxxx v. x.
308
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 23. xxxxxxxx 1948
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17, xxxx. 1 xxxxxx xx dne 21. xxxxxxxx 1948, x. 187 Xx., x Ústřední xxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx odbor, xxxx tvoří v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §52 xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1948, x. 181 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. ledna1949.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.1949
309
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí
ze xxx 23. prosince 1948
o zahájení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 zákona ze xxx 20. xxxxxxxx 1948, x. 181 Xx., o organisaci xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxxx zákona xxxx 1. xxxxx 1949.
Xx. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinností od 1.1.1949

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 181/48 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 3.8.1948.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
308/48 Sb., x zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.49
309/48 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavů
s xxxxxxxxx od 1.1.49
161/49 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.49
84/52 Xx., x organisaci xxxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.53
Právní xxxxxxx x. 181/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/89 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1990.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.