Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.08.1948 do 30.06.1955.


Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení

173/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

INFORMACE

173

Xxxxx

xx xxx 30. xxxxxx 1948

x čestném xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:

§1

(1) V řízení xxxx národními výbory x jinými xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") může xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřípustné x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zejména x řízení xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx, xxx by v xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx více stran, xxxx xxx porušena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejných xxxx na podkladě xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bližší xxxxxx o tom, xxx čestné xxxxxxxxxx xxxx přípustné. Xxxxxx-xx xx xxxx směrnice xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§2

(1) Čestné prohlášení xxxx obsahovati xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx trestních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxx prohlášení lze xxxxxxx xxx x xxxxx, který provádí xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxxxxx prohlášení xxx sepsán zápis. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx osvobozeno xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx případě xx xxxxxxxx xx xxxxxx úkony zastupitelských xxxxx Československé republiky.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxx ověřena xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx veřejným notářem x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poučena xxxxxxx, xxxxx zápis sepisuje xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx.

§3

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx čestného prohlášení xxxxx volné úvahy.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxx odvolacím, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx opravného prostředku.

§4

Kdo xxxxx x xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx potrestán - xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx. Kdo však xxxxx x čestném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx - xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§5

Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx trestný xxxxx §4, xxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení, xxxxx obsahovalo nepravdivé xxxxx.

§6

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx 15. xxx xx xxxxxxxxx; provede xxx ministr xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 173/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.8.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 173/1948 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 20/1955 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1955.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.