Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1955.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.08.1948 do 30.06.1955.


Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení

173/48 Sb.

XXXXX
ze xxx 30. xxxxxx 1948
x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx zákoně:
§1
(1) X xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxx správy (xxxx jen "úřady") xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx připuštěno xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx měly býti xxxxxxxx nebo osvědčeny xxxxxxxx nebo soukromou xxxxxxxx.
(2) Čestné xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x případech, kde xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je zvláštní xxxxx xxxxxxx, zejména x řízení xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx směrnicemi bližší xxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vždy xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx.
§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx ujištění strany xx xxxx xxxx, xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx trestních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strana xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx učiniti buď x úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského úřadu. X ústním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sepsán xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dávky xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správních, xx xxxxxxxx poplatku za xxxxxx úkon, xx xxxxxxx xx poplatku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx ruky) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x cizině xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ověřením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poučena orgánem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podpis ověřuje, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx budiž potvrzeno, xx se xxx xxxxx.
§3
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, x to x x řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proti tomu, xxxxx x proti xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Kdo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x nedbalosti xxxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxxxx - nejde-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxx - soudem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx údaje úmyslně, xxxx xxxxxxxxx - xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxx žalářem xx xxxxx měsíců xx jednoho xxxx.
§5
Bylo-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxx xxx xxxxxxx xxxxx §4, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxxxxx odníti xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx.
§6
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti 15. xxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xxxxxxxx x. r.
Xx. John x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 173/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.8.1948.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn x doplňován.
Právní předpis x. 173/48 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 20/55 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.1955.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.