Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.1948.


Zákon o volbě presidenta republiky

152/48 Sb.

ZÁKON
ze xxx 12. xxxxxx 1948
o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo se xx tomto xxxxxx:
§1
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Národní xxxxxxxxxxx.
§2
K xxxxxxxxx volby xx xxxxx, xxx v xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poslanců.
§3
(1) Xxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx shromáždění, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxx xxxxx volbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx nikdo xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx užší xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dostanou největší xxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx hlasů xx xxxx losem, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx některému x xxxx xxxxxxxxx pojatých xx této xxxxx xxxx neplatné.
(5) X xxxx volbě xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxx; při rovnosti xxxxx rozhoduje xxx.
§5
(1) Xxxx první volbou xxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta na xxxx presidenta xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx návrh, xxxxxx xx první xxxxx zdvižením ruky xxxx povstáním.
(2) Xxxxx se při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lístky.
§6
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
též xx xxxxx presidenta xxxxxxxxx xxxxx §72, xxxx. 2 ústavy.
Xx. Xxxx x. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Dr. Clementis x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxx x. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Dr. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 152/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.6.1948.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x právní xxxxxxx zjevně xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.