Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.1948.


Zákon o volbě presidenta republiky

152/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

INFORMACE

152

Xxxxx

xx dne 12. xxxxxx 1948

x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

K platnosti volby xx třeba, aby x xxx volby xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poslanců.

(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx xxx první xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx ani při xxxxx volbě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, koná xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxx druhé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx se určí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxx někomu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx větší xxxxx xxxxx; při rovnosti xxxxx rozhoduje xxx.

§5

(1) Xxxx první xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta xx xxxx presidenta xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx presidenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vlády.

Gottwald x. x.

xxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 xxxxxx

Xx. John x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx x. x.

xxx. gen. Svoboda x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Nosek v. x.

Xx. Xxxxxxxx v. x.

Xx. Nejedlý x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx x. r.

Dr. Ing. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx v. r.

Erban x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 152/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.6.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx se x xxxxxx předpis xxxxxx neúčinný.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.