Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.07.1963.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.09.1953 do 17.07.1963.


Zákon o národních umělcích

130/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

130

Zákon

ze xxx 6. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) President republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umělecké působení xxxx xxxxxx vynikající xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale xxxxxxxxx národní xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx vlády xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx státi xx xxxxxxxx též po xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vláda xx usnáší na xxxxx xxxxxxxx školství x xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx písemnictví, xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x obor xxxxx a rozhlasu, xx slyšení vrcholných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx nositi xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchod.

(2) Xxxxx xxxx uděliti xxxxxxxxxxx manželu po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nezaopatřeným xxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx pečovaly x xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx, zaopatřovací xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx umělci vyměřiti xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Důchod x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za důchody, xx xxxxxxx zaopatřovací xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platů.

§4

(1) Xxxxxxxxxx trestních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx práva x ním spojená, xxxxx x obdobně xx xxxxxxxxxxxx plat xxxxx a xxxx (§§2 x 3).

(2) Xxxxxxxxx republiky může xxxxxxxxx xxxxxx odníti xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x tehdy, xxxxxx-xx xx vláda, xx xxxxxxx umělec xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vláda xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx, xx xx xx staly xxxxxxxxx.

§5

(1) Státu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 24. xxxxxxxxx 1926, x. 218 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1936, x. 120 Xx.

§6

O xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx propůjčila xxxxxx název xxxxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx (§3 xxxx. 1) xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx propůjčení xxxxxxxx názvu umělce, xxxxxxxx však od 1. xxxxx 1948.

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení; xxxxxxxx jej ministři xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 130/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

79/1953 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx umělcích

s účinností xx 26.9.1953

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/1948 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 130/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/1963 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.7.1963.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.