Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.05.1948 do 28.07.1950.


Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády

88/48 Sb.

Xxxxx
xx xxx 15. xxxxx 1948,
xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řády
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:
§1
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů vydaných xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx:
x) zákonné xxxxx peněžitých xxxxxx x pokut všeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudy,
x) částky rozhodné xxx promlčení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxx na xxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx před 5. xxxxxxx 1945.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx sazby kárných x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se ukládají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx před 5. květnem 1945.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Dr. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
arm.gen. Xxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 88/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.5.1948.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 88/48 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/50 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1950.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.