Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.05.1948 do 28.07.1950.


Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády

88/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

88

Xxxxx

xx xxx 15. xxxxx 1948,

jímž xx xxxx trestní xxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo se xx xxxxx zákoně:

§1

Peněžité částky xxxxxxxx xxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx posouzení, je-li xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx částky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx zvyšují xx xxxxxxxxxxx.

§2

(1) Xx pětinásobek xx xxxxxxx:

x) zákonné xxxxx xxxxxxxxxx trestů x pokut všeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudy,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx soudně xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x trest xx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxx xxxx 5. xxxxxxx 1945.

(2) Stejně xx zvyšují zákonné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx pokut, které xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxx x (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx kandidátům xxxxxxxxx x (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx podle zákonů xxxxxxxx před 5. xxxxxxx 1945.

§3

Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx nevztahují na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x národní xxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

xxx.xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 88/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.5.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 88/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.1950.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.