Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.06.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1948 do 10.06.1951.


Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem

84/48 Sb.

84
XXXXX
xx dne 15. xxxxx 1948
o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na tomto xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenectva, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, uveřejněnou xx Slovensku xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxxx norem, vydaných Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Elektrotechnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tvary, xxxxxxx, xxxxx, jakost, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx materiál, výrobky, xxxxxxxx xxxxx, stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, podniková xxxxxxxx x plodiny, pro xxx xxxx stanovena xxxxxxxxx hospodářských a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx práce, vyráběti, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx.
(3) Ve xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx norem, xxxxxxx x xxxxxxxx určených xxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závaznost.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technických norem xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx v Xxxxxxx věstníku.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenésti v xxxxxx se zúčastněnými xxxxxxxxxx úřady xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úřady xxxx xxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx zásadně prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dozírá xx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona a xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx. Za xxx xxxxxx xxxx žádati, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vysvětlení, x xxxx svými xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zařízení, xxxxxxxxxxx xx obchodních knih, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x předpisů. X xxxxxxxxxx zařízení x podniků, jmenovitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dopravu, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závodů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx působnosti xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§8 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1920, x. 293 Sb., x xxxxxxx svobody xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx - xxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx, xxx x po xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, o xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x obchodních x výrobních tajemstvích.
§4
Xxxxxxx x xxxxxxxxx, příčící xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle něho, xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zavinění xxxxxxx xx 50.000 Kčs xxxx vězením (uzamčením) xx 6 xxxxxx xxxx oběma xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, budiž pro xxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (uzamčení) xxxxx xxxx zavinění xx 6 xxxxxx. Xxxxx-xx xx oba xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na svobodě xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx nedobytnou xxxxxx xxxxxx více xxx 6 xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nedotčena.
§6
Použivatelnost xxxxxxxx nařízení xx xxx 30. xxxxxx 1942, x. 201 Xx., x závaznosti xxxxxxxxxxx norem, obchodních x dodacích podmínek x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx zrušuje; nedotčena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 201/1942 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.
§7
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx v. r.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxxxx x. x.
xxx. gen. Xxxxxxx v. x.
Xx. Ševčík v. x.
Xx. Xxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Dr. Xxxxxxxx x. r.
Xx. Nejedlý x. x.
Dr. Xxxxxxx x. x.
Kopecký x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Krajčír x. x.
Xxxx x. r.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Neuman x. x.
Erban x. x.
Xxxxxxx x. r.
Ing. Xxxxxxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 84/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.4.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 84/48 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/51 Sb. x xxxxxxxxx od 11.6.1951.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.