Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1948 do 31.12.1950.


Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy

83/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

83

Zákon

ze xxx 7. xxxxx 1948

x zřízení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxx v xxxx 1947 v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx škod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1947 x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxx (v xxxxxx jen "Fond"). Xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx. Fond je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hospodářství. Xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrku xxx xxxx xxxxx x zvláštní závěrku xxx Slovensko xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xx xxxxx plynou xxxxxx

x) podle zákona xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx jednorázové xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx přírůstků xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx fondu měnového,

b) xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 200 Sb., x xxxx x předmětů xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx),

x) z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) X Xxxxx xx xxxxx:

1. mimořádné xxxxxxxxx

x) k výkupním xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze sklizně 1947: xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx), xxxxxx zeleniny, xxxxxxx xxxxx kořenné xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x zelené xxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx a selského xxxxx dodaných v xxxxxxxxxxxx roce 1947/48;

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx selat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx uzeném;

2. xxxxxxxx xxxxxx spojené x mimořádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx krmiv drahou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mandelinky bramborové;

4. xxxxxxx mezi cenami xxxxxxxxxx osiv x xxxxx bramborových, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, olejnin (xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx tuků), xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx 1947, xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx xxxxx nemohli xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx odvedli xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, až xx xxxxxx xxxxxx 500,000.000 Xxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 12,000.000 Xxx xxx zemědělcům, kteří xxx vůbec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kukuřici xx xxxxxxxxxx kontingent xxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xxx nepatrné xxxxxxxx;

7. xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxx ztrát x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx selat x xxxxx rolníkům xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádí xx xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxx;

8. xxxxxx xx xx xxxx 30,000.000 Xxx vzniklé uhynutím, xxxxxx x úrazy xxxxxxx xxx xxx xxxx přemísťování xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx suchem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěním.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobků x ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx i xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx tato xxxxxx poskytují, x xxxxxx způsob jejich xxxxxxxxxxx. Podrobné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlády, xxx orgán xxx xxxxxxxx.

(3) Dodávají-li xx xxxxxxxxxx plodiny xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx vyplacen xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoviti, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx zcela neb xxxxxx vyplacený mimořádný xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x předcházející xxxx, vyberou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxx.

§4

Vláda xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rostlinných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, které xxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 č. 1.

§5

(1) Ministr xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxxxxxxx operacemi.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx Fond xxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx x Xxxxx nutno požadovati xx xxxxx xxxx 1948 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x. 1, 2 x 6, x které xxxxx požádati xxxxxxx xx xxxxx července 1948.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx státní pokladny.

§7

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx opatření odpovídající xxxx ustanovením, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx; provedou jej xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Dolanský v. x.

Xxxxx v. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 83/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.4.1948.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 83/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 29/1951 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1951.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.