Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1948 do 31.12.1950.


Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy

83/48 Sb.

XXXXX
xx xxx 7. xxxxx 1948
x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 1947 x oboru xxxxxxxxxxx x výživy
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx fond pro xxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1947 x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx (v dalším xxx "Xxxx"). Xxxxxxxx xxx xxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jeho xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx závěrečnému účtu.
§2
Xx xxxxx plynou xxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx dávce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx výnos xxxxx neplyne xx Xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 200 Sb., x xxxx x xxxxxxxx zbytné xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx),
x) x jiných opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy.
§3
(1) X Xxxxx se xxxxx:
1. mimořádné xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1947: xxxxx (xxxxxx uznaného xxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx), pozdní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, řepy xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx;
x) x xxxxxxxx cenám xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x mléka x selského másla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 1947/48;
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx ze selat xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. xxxxxx xxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxx 1947, xxxx, xxxxx x jatečného xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx;
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxx mimořádné xxxxx xxxxxxx odvésti xx xxxxxxxxxx kontingent xxxxx xxxxx xxx odvedli xxx nepatrné množství, xx xx xxxxxx xxxxxx 500,000.000 Xxx xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx;
6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše 12,000.000 Xxx těm xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontingent xxxx xxxxxxx x poměru x dodávkám x xxxxxxxxxx letech xxx xxxxxxxx množství;
7. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx financí xx úvěry na xxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstvům xxx xxxxxx, přemísťování x xxxxxxx selat a xxxxx xxxxxxxx na xxxx. Uspokojování xxxxxx xxxxxxx provádí se xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxx;
8. ztráty xx xx xxxx 30,000.000 Xxx vzniklé xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx dobytka xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxx způsobených suchem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx jejich poskytování. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx potřeby příslušný xxxx vlády, neb xxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Dodávají-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx cenám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx x xxxxxx xxx působnosti nejvyšší xxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoviti, xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, vrátí-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyplacený xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odvedou xx Xxxxx.
§4
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxx x §3, xxxx. 1, x. 1.
§5
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx případě xxxxxxxx mu prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx s příslušnými xxxxx.
§6
(1) Xxxxxx z Fondu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 1948 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3, xxxx. 1, č. 1, 2 x 6, x které nutno xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx července 1948.
(2) Xx ukončení xxxxxxxx Fondu xx xxxxxx jeho zůstatek xx xxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činěna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxx, zemědělství x xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členy xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 83/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.4.1948.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 83/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 29/51 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1951.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.