Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1948 do 31.12.1950.


Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy

83/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

INFORMACE

83

Xxxxx

xx dne 7. xxxxx 1948

x zřízení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1947 x xxxxx xxxxxxxxxxx x výživy

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

§1

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxx zmírnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1947 x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (v xxxxxx xxx "Xxxx"). Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Fond xx xxxxx účetně odděleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx české x zvláštní závěrku xxx Slovensko xx xxxxxxx jako příloha xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xx fondu xxxxxx xxxxxx

x) podle xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 185 Sb., x mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx výnos xxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxx měnového,

b) xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1947, č. 200 Sb., x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx),

x) z jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) X Xxxxx xx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x výkupním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze sklizně 1947: xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx osiva), xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx semen), xxxxxxxx (xxxxxx osiva), xxxxxxx (včetně xxxxxx xxxxx), xxxxxx zeleniny, xxxxxxx xxxxx kořenné xxxxxxx, řepy xxxxxxxx x zelené xxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vepřového xxxxxxx, jakož i xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 1947/48;

x) x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx konserv xx selat a xxxx ze xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx uzeném;

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx opatřeními na xxxxxx xxxxxxxxxx bramborové;

4. xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx), zeleniny x xxxxxxx xx xxxxxxx 1947, xxxx, xxxxx a jatečného xxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxxxx;

5. podpory xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx sucho nemohli xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, až xx xxxxxx xxxxxx 500,000.000 Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 12,000.000 Xxx xxx zemědělcům, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kukuřici xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvedli x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx financí xx xxxxx xx xxxxx ztrát a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx ztrát x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Uspokojování xxxxxx xxxxxxx provádí xx xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxx;

8. ztráty xx xx výše 30,000.000 Xxx xxxxxxx uhynutím, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx při xxxx xxxxxxxxxxxx aneb x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rostlinných x xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxx tato xxxxxx poskytují, a xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx člen xxxxx, xxx xxxxx jím xxxxxxxx.

(3) Dodávají-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxx plodin, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx příplatek x xxxxxxxx cenám, může xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxx x mezích xxx působnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx se dodávka xxxxxxxxx xxx, vrátí-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány, které xxxxxxxxx xxxxxxx plodin, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, vyberou xxxxxxxxx xxxxxx vrácených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxx.

§4

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cenám xxxxxx rostlinných x xxxxxxxxxxx výrobků než xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 x. 1.

§5

(1) Ministr xxxxxxx xxxx Xxxxx poskytnouti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx jeho úkolů xxxxxxxxxxx x §3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x příslušnými xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx z Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 1948 x výjimkou xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x. 1, 2 x 6, x které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxx 1948.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení, xxxxx však xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxx ustanovením, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx financí, zemědělství x xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Dolanský x. x.

Xxxxx v. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 83/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.4.1948.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 83/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 29/1951 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1951.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.