Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.1957.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.05.1948 do 30.12.1957.


Zákon o hudební a artistické ústředně

69/1948 Sb.

Zákon

Jméno, sídlo a úkol ústředen §1 §2

Výkonní hudební umělci §3

Artisté §4

Veřejné produkce §5 §6 §7 §8

Orgány ústředny §9 §10 §11 §12 §13 §14

Ohlašovací povinnost §15

Koordinace koncertních a artistických produkcí §16 §17

Dávky §18

Hospodaření ústředen §19

Ústřední dozor §20

Trestní ustanovení §21

Přechodná a závěrečná ustanovení §22 §23 §24 §25 §26

INFORMACE

69

Zákon

ze xxx 25. xxxxxx 1948

o xxxxxxx x xxxxxxxxxx ústředně

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

Xxxxx, xxxxx x xxxx ústředen

§1

Zřizují xx xxxx právnické osoby xxx země Českou x Xxxxxxxxxxxxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx" x xxxxxxxx v Xxxx, xxx Slovensko "Xxxxxxx x artistická ústředna x Xxxxxxxxxx" (dále xxx "xxxxxxxx").

§2

(1) Úkolem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x artistických xxxxxxxx x x xxxxxxxx sociálních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonných xxxxxx hudebních a xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 ústředna:

a) xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§15 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xx (§16);

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonných xxxxxx xxxxxxxxx x artistů x jejich xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx pořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) pořádá veřejné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx (§19 xxxx. 4) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skladatelům x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxx umělci hudebními xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx, které xx svém hlavním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozují díla xxxxxxx x xxxx x tomu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx sdružení výkonných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vystoupením xxxxx xxxxx veřejně provozují xxxx xxxxxxx.

(3) Způsobilost xxxxxxxxx xxxxxx hudebních xx osvědčuje vysvědčením xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výbor xxxxxxx sekce xxxxxxxx (§12 odst. 1) xx podkladě veřejné xxxxxxxx hudební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výrok xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §8, x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx hlavním xxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §8.

(3) Xxxxxxxxxxx artistů xx xxxxxxxxx vysvědčením xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx předloženo, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§12 xxxx. 1) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace. Xxxxx výboru přezkoumá xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx.

Veřejné xxxxxxxx

x) Xxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxx hudebními xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, tak všechna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umělců xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souborů, xxxxxxxx xxx individuálně xxxxxxxx množství xxxx.

(2) Xx hudební produkce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výkony, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zábavy xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx hudební xxxxxx xxxxxxxxx umělců x xxxxxx souborů, šířené xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 24. xxxxxxxxx 1926, č. 218 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xx dne 24. xxxxx 1936, x. 120 Xx.

§6

Veřejnými xxxxxxxxxx hudebními xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx produkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x občanské xxxxxx,

3. xxxxxxx produkce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

S xxxxxxxx ustanovení §15 xxxx. 2 xxxx. x) x §16 x §18 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx:

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2. veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx nich xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxxx xxxxxxx produkce xxxx x xxxxxxxxx učilišť;

4. xxxxxxx produkce spolků, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanov schválených xx 29. xxxx 1938 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x předvádění xxx xxxxxxxxx;

5. veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hlavním xxxxxx xxxx pěstování xxxxx x xxxxxxxxxx děl xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvěty xx xxxxxxx xxxxxxxx;

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, uložených xx xxxxxxxx presidenta republiky xx xxx 26. xxxxx 1945, č. 130 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx

§8

(1) Veřejnými xxxxxxxxxx artistickými xx xxxxxx xxxxxx zákona xxxx veřejnosti přístupná xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx hudebními, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx ústředny

§9

(1) Správním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx x 7 dalších xxxxx.

(2) Předsedu x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxx xxxxx hudební x xxxxxxxxxx (§12), xx xxxxx středu.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxx výbory xxxx xxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Správnímu výboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx správního výboru xxxx xxxxxxx obstarávati xxxxx xxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxx náměstek, xxxxx xx zastupuje, xx-xx xxxxxxx zaneprázdněn. Xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informací. Ředitel (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx správní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hlasem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxx náměstek) xxxx odpověden xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x služebních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx. Xxxxx se xx xxxxxxxx a platové xxxxxx ředitele a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnancích x xxxxxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listiny xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx (jeho xxxxxxxx) xxxxxxxx.

§12

(1) Ústředna má xxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx sekci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace 4 členy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3) 2 xxxxx;

x) do xxxxx xxxxxxxxxx vysílá odborná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organisace 5 xxxxx x xx 1 xxxxx odborná xxxxxx hudebníků z xxxxxxxx xxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organisace xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3).

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx případě xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx organisací xxxxxxxx xxxxxxxx. Neplní-li xxxxx xxxxxxxxxx, buďtež xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organisací xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx vyšle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zbytek xxxxxxxxx období xxxxxx xxxxx.

(3) Nevyšle-li xxxxxxx xxxxxxxxxx člena xx xxxxxx xxx xx 14 xxx po xxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxx, x němž xx xxxxxx koná, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx schůzí, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx hospodaření, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx upraví organisační x xxxxxxx xxx, xxxxx vydá ministr xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. 3.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx umělce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx povinni xx 4 xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx zahájí svou xxxxxxx (§23 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonných umělců xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x obor jejich xxxxxxxxxx.

(2) Ústředně jest xxxx ohlásiti:

a) bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x práci, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, artisty nebo xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx 15 dnů předem xxxxx pořádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání hledající, x xxxxxxx xxxxxxx x) pořadatelé.

(4) Úřady xxxxxxx xxxxx vysloví xxxxxxx ke sjednání xxxx rozvázání pracovního xxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx nemá námitek.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx produkcí

(1) Pořadatelé xxxxxxxxx a artistických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústředny x xxxx povinni xxxxxx xx jejími směrnicemi x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx úkolů xxxxxxxxx v §2.

(2) Xxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni hlásiti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x Úředním xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx býti xxxxxxxx přiznáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxxx produkcí uměleckým x hospodářským potřebám xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x časově xxxxxxx x kdykoliv odvoláno.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxx hudební xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§3), xxxxx xxx o xxxxxxxx vlastních xxxxxxxx;

2. xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hudební xxxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

4. xxxxxx politických xxxxx Národní xxxxxx x celostátní odborné x zájmové organisace.

§18

Xxxxx

(1) Ústředna je xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky:

a) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) za xxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem financí xx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx evidenci veřejných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxx §30 a) xxxxxx x. 218/1926 Sb. xx xxxxx zákona x. 120/1936 Xx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo x vybírání honorářů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hudebních.

(4) Xxxxx xxxxx připadá xxxxxxxx.

§19

Hospodaření xxxxxxxx

(1) Ústředna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, xxxxx xx sestavuje xxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ke xxxxx případných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x ministrem xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx vytvoří z xxxxxxx xxxxxxx 1/10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zbývajícího xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx umělecké, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx výkonných xxxxxx xxxxxxxxx, hudebních xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxx

(1) Dozor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx zúčastniti zástupci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, z xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxx xx xx společného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxx a hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s výzvou, xxx je do xxxxxx lhůty odstranil. Xxxxxx-xx xxxxx vyhověno, xxxx oprávněno učiniti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx přestupek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potrestán:

1. xxxxxxx xx do 25.000 Xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx pořádání veřejných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx, kdo xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xx 5.000 Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v §§15 x 16.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokuty xx xxxxxx náhradní trest xxxxxx, a xx x případě xxxxxxxx xxx x. 1 xx xxx měsíců, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 2 xx jednoho xxxxxx.

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

(1) Xxx xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zprostředkování xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxx hudebním x artistickém. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 3).

(2) Ode dne xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxx xxx udíleti xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx produkcí xxxxx xxxxxxx dvorské xxxxxxxxx ze dne 6. xxxxx 1836, x. 5. Xx. xxx. xxx.,x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx sociálních.

(3) Před xxxxxxxx povolení (xxxxxxx) x produkcím xxxxxxxxxxx (§8) jest slyšeti xxx xxxxxxxx.

§23

(1) Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx ohlášena xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (odstavec 3) x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx do práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Den xxxxxxxx xxxxxxxx ústředny xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx (x Ůředním xxxxxxxx).

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jiné xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx působnost ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x artistických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, veřejný xxxx x xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx, zdravotní, požární x xxxxxxx.

§25

Působnost podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx jednotliví xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 zásadně jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx České x Moravskoslezské xxxxxxxxx 30. xxxx po xxxxxxxxx, na Xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; provedou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Laušman v. x.

Xxxxxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní předpis č. 69/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 20.5.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 69/1948 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 82/1957 Sb. x xxxxxxxxx od 31.12.1957.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.