Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.1945.


Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních

68/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

INFORMACE

68

Zákon

ze xxx 17. xxxxxx 1948

x zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx službě xxxxxx x náboženských společností xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

§1

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (kongruy) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počínajíc xxxx 1. prosince 1945 xxxxxxxx xxxxx přídavek. Xxxxx přídavek činí Xxx 3.000.- x xxxxxxxxxx x Kčs 5.400.- x ženatého. Xxxx to xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 1. prosince 1945 xx 31. xxxxxxxx 1946 Kčs 1.800.- xx xxxxx xxxx x xx 1. xxxxx 1947 xxxx

xxx 1 xxxxxx . . . . . . Xxx 1.800.-,

na 2 xxxx . . . . . . . Xxx 4.200.-,

xx 3 xxxx . . . . . . . Kčs 7.200.-,

xx 4 děti . . . . . . . Xxx 10.800.-,

na 5 xxxx . . . . . . . Xxx 15.000.-,

xx 6 xxxx . . . . . . . Kčs 19.800.-,

na 7 xxxx . . . . . . . Xxx 25.200.-,

x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x Xxx 6.000.- xxxxx více.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx požívá xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx duchovní xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 jsou splatné xxxxxxx zároveň x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění duchovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem uznaných (xxxxxxxxxxxx); x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx dobu xx 31. xxxxxxxx 1946. Xx 1. xxxxx 1947 nejsou xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx. xxxx xx xxxx.

§3

Církvím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotačním xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx doplatku xxxxxx x xxxx účelu, xxx svým duchovním xxxxx vypláceti zvláštní xxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx důchodové, xx xx. xxxx xx xxxx x rozsahu, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kongruálních.

§4

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1945; xxxxxxx xxx xxxxxxx školství x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. Beneš v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 68/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1945.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vývojem zřejmě xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.