Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.1945.


Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních

68/48 Sb.

ZÁKON
xx xxx 17. xxxxxx 1948
x zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx:
§1
(1) X xxxxxxxx nejnižšího xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx kongruálních přísluší xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1945 xxxxxxxx xxxxx přídavek. Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxx 3.000.- x svobodného x Xxx 5.400.- x ženatého. Mimo xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx výchovné. Xxxxx xxxxxxxx činí xx xxxx xx 1. prosince 1945 xx 31. prosince 1946 Xxx 1.800.- xx xxxxx xxxx x xx 1. xxxxx 1947 xxxx
xxx 1 dítěti . . . . . . Xxx 1.800.-,
na 2 xxxx . . . . . . . Xxx 4.200.-,
xx 3 xxxx . . . . . . . Xxx 7.200.-,
xx 4 xxxx . . . . . . . Xxx 10.800.-,
xx 5 xxxx . . . . . . . Xxx 15.000.-,
xx 6 xxxx . . . . . . . Xxx 19.800.-,
xx 7 xxxx . . . . . . . Xxx 25.200.-,
x xx každé xxxxx xxxx vždy x Xxx 6.000.- ročně xxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx manželka je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odpočivného (zaopatřovacího) xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx posuzuje xxxx xxxxxxxx svobodný.
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx z xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx duchovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx); x přídavků na xxxx xxxx xxx xx xxxx do 31. xxxxxxxx 1946. Xx 1. xxxxx 1947 xxxxxx přídavky xx xxxx podrobeny xxxx důchodové, po xx. xxxx xx xxxx.
§3
Církvím x xxxxxxxxxxx společnostem xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx pokladny xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxx splněny xxxxxxxx, za kterých xx se jim xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx přídavky jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx x od xxxx xxxxxxxxx, xx xx. xxxx ze xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx přídavky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1945; xxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx v. r.
Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 68/48 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1945.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Jedná xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx překonaný.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.