Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1949.


Zákon o stavebním ruchu

65/36 Sb.

Zákon

Hlava I - O opatření stavenišť §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Hlava II - O stavebních úlevách §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Hlava III - O daňových a poplatkových úlevách §37 §38 §39 §40 §40a

Hlava IV - O státní záruce §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

Hlava V - O bytové péči o chudé §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64

Hlava VI - O podpoře na usídlení nezaměstnaných §65 §66 §67 §68

Hlava VII - O rozhodčích soudech mzdových §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Hlava VIII - Závěrečná ustanovení §91 §92 §93 §94 §95

INFORMACE

65

Xxxxx

xx xxx 26. xxxxxx 1936

x stavebním xxxxx

Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx X

X xxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/49 Sb.

Xxxxx XX

X stavebních xxxxxxx

§19

Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §34 účinnosti předpisy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanoveními této xxxxx, xxxx je xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx hájiti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxx zájmy.

§20

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx této hlavy xxxxxxxx §106, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxx propůjčenými xxxxxxx xxxxxx, xxx §25, odst. 2 x §102, xxxx. 7 stavebního xxxx xxx Slezsko xx xxx 2: xxxxxx 1883, x. 26 xxxx. z. z.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx a rozhodování x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měrami xxxx x x xxxxx, xxx které xxxxx xxx. x. 26/1883 xxxx. x. x., xxxx. Ke xxxxx xxxxxxxx komisi x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx důlními xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx revírního xxxxxxxx xxxxx a, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx nad propůjčenými xxxxxxx měrami, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx (§102, xxxx. 1 xxx. č. 26/1883 xxxx. x. x.).

§21

Ti, kdož xxxxxxx xxxxxx za vyvlastnění xxxxxxx podle hlavy X, mají xxxxx xxxxxxxx se x xx, xxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jim xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx svolení xxxxxxxxx xxxxxxx. Vlastník xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xx pozemcích, xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx, x x obcích, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx, xxxx-xx pozemky xxx pravoplatně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxx xx, pokud xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxx, a xx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zastavěnými xxxxxxxx xxxxxx, nepříliš nákladné x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx budou jinak xxxxxxxxxxx.

§23

(1) O xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnuto stavebními xxxxx nejdéle xx xxxxxxxx dnů. Nestane-li xx tak, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx rozhodne xx xxxxxx lhůtě x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle této xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx patnácti dnů xxxxxxx xxxxxxxx zemskému xxxxx, xxxxx x xx rozhodne x xxxxxxxx xxxxx po xxxxx předložení.

§24

Xx tří dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jest xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čáru x xxxxxx úroveň xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Jinak xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalce.

§25

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx úřady osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx).

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádnými xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx namáhání hmot.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zatížení xxxxxxx pouze xx 150 kg na 1 x xxxxxxxxx x xxxxx vazných xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx čemž xxxx xxxx účelně x xxxxxx bráněno xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxx xxx budiž xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x vlastními xxxxxxxxx zdmi. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může stavební xxxx dovoliti štítové xxx 15 xx xxxxx.

§28

(1) Volba xxxxxxxxxx xxxx jest ponechána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx trvanlivosti, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx i jejího xxxxx. Jako xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, nejde-li x souvislé xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xx připouštějí. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx stavebně xxxx osvědčenou impregnací xxxxx x xxx. xxxxx snadnému xxxxxxxxx. Xxxxx slamou při xxxxxxxxxx stavbách není xxxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§29

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx povoleny x xxxx xxxxxxx, xx xxxx-xx závadné x ohledů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neustanovují.

(2) Xxx nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxx patro xxxxx x xxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx dvě xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patrem xxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšena, xxxxx ovšem zřízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neustanovují. Zříditi xxxxxxxxxx patro nad xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyšších xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x osobním x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx stavební řády (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx přípustným xxxxxx pater, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezkráceně x xxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x obytných xxxxxx xxx místnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx až xx 2 x 60 cm, x xxxxxxxx až na 2 x 40 xx.

§31

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx býti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x 10 xx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schodiště x xxxxxx xxxxxxxxxxx x uzavřené; jejich xxxxx i xxxxx xxxxx se uchylovati xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (statutů).

§32

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jsou-li tyto xxxxxxxxx x předsíně x přímo xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx tato xxxx xxxxxxxxx xx xx staveništi, xxxx xxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Zřizování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na stavebníkovu xxxxxx odročiti na xxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxx §§23 xx 33 se xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxx domů, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úlev xxxxx těchto ustanovení.

(2) Xx stavby xxxxxxxx xxxx, prováděné x xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§23 x 24. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx musí xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavitele, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx službu xxxx xxxxxxxxx xxxx zednického xxxxxx, xxxx-xx by xxxxxxxxx xxxxxx prováděti.

(3) Xxx xxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx).

§35

X xxxxxxxx, stížnostech x xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx úřadům xxxxxx, xxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx (statutů) xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxxxx 1937.

Xxxxx XXX

X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úlevách

§37

Stavbám xxxxxxxxxx x xxxxxx 1937 x 1938 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx domovní xxxx x xxxxxxxx

1. xx xxxx 15 xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §134 xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1927, x. 76 Xx. x. a x., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 1936, x. 226 Sb. z. x x. (v xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx);

2. xx dobu 25 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxxx xxxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x používaných xxxxxxxxx

1. xx xxxx 10 xxx, xxx-xx x stavby uvedené x §134 xxx. x 76/1927 Xx. x. x n.;

2. xx xxxx 20 xxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxx x §136 xxxxx xxxxxx.

§39

(1) První úplatný xxxxxx domů s xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §136 zák. x. 76/1927 Sb. z. x n., xxxxxxxxxxx x letech 1937 x 1938, xxxxx x pozemky, xxxxxxxxx xxxxxx nádvoří, jest xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx dokončení xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx vystavěny s xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle své xxxxxx xx převodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx převodního xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx let xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) První xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxx do xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39, společně xx xxxxxxxx, xx xxx xx toto xxxxxxxxxx nevztahuje, xxxxx xxxx:

1. jsou-li xxxxxxx xxxxxx podrobeny xxx xxxxxxxx xxxx, vyšetří xx hodnota xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, třebas nesplatné xxxxxxxx xxxx, připadající xxxxxx na xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx vztahuje, jednak xx xxxxxx xxxxxxx;

2. xxxx-xx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx dani xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 1, xxx xxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx třídní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stavby xxxxx xxxxxxxx;

3. xxxxx-xx xxxxxxxxxx x. 1 a 2 xxxxxxx, vyšetří xx xxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jest xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx provésti xxxxxxxxx, nedohodne-li se xxxxx s finanční xxxxxxx o hodnotě;

4. xxxxxxxxxx x. 1 xx 3 platí xxx xxxxxxx k xxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převedených xxxx smluvními stranami xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1, x. 3 x 4 platí xxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se stavby, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostmi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§40x

(1) Xxxxx ze xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Státní bytový xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx rentové xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxx pravomocně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx domu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/39 Xx. x účinností xx 8.3.1939

Hlava XX

X xxxxxx xxxxxx

§41

(1) Podle xxxx xxxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obcích, ve xxxxxxx je nedostatek xxxx,

1. xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x malými xxxxxxxxxxxx podle §136 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

2. xx stavbu xxxxxxxxxx;

3. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx obytným, zřídí-li xx úpravou nejvýše xxx xxxx s xxxxxxxxxx plochou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40 m xxxxxxxxxxx;

4. na xxxxxx xxxxxxxx domů xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohromou.

(2) V xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x. 1 x 2 budiž xxxxxxx xxxx xxxxx §§2633, xxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxxx; xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx osvětlené x přímo větratelné x xxx žádný x bytů xxxxx xxxxxxx pod úrovní xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

(1) Xxxxxx záruku xxx xxxxxxx

1. na xxxxxx xxxxxxx x §41, xxxx. 1, x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx, jde-li o xxxxxxx domky či xxxxxxx domy, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx, jen xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxx nájemní xxxx;

2. na xxxxxx xxxxxxx x §41, xxxx. 1, x. 2 právnickým osobám xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prospěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. na xxxxxx xxxxxxx x §41, xxxx. 1, x. 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

4. xx xxxxxx xxxxxxx x §41, odst. 1, x. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx záruky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§43

(1) Xx státní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx stavbu xxxxx malé xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxx drobného živnostníka.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Státní xxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx zaručené zápůjčky x příslušenstvím, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx úpise x xx sepsaném, bera xx xxxx xxxxxxx, xx

1. zaplatí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx doporučeným xxxxxxx mimosoudně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx;

2. zaplatí xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jinými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, bude-li xxx xxxx xx vnucené xxxxxx a nestačí-li xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úpisu;

3. zaplatí xx část xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx z xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedlejšími xxxxx, xxxxx vyjde na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bude-li xxx prodán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zaručené xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx státu podle xxxxxxxx 1, č. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx oznámil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§45

(1) Státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx zaručen xxxxxxxx xxxx x xxxxxx prvé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení.

§46

(1) Xxxxxxxx zápůjčka xxx xxxxxx;

1. xxx-xx x stavbu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx práva x obecně prospěšných xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxx své zemědělské x lesní dělníky, xxxxxxx 50% x x připočtením xxxxxxxx x pořadí předcházející xxxxxxx 90% xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x. 1, xxxx rodinného xxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §41, xxxx. 1, č. 3 x 4 xxxxxxx 40% a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořadí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 75% xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zaručená zápůjčka xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterou xxxx státní záruka xxxxxxx, zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx v druhém xxxxxxxxx xxxxxx; u xxxx xxxx býti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx státní xxxxxx se poznamená xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§47

(1) Byla-li xxxxxxx xxxxxx záruka na xxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx prospěšných stavebních xxxxxxxx, jsou od xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx zápisy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zápůjčky, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby, xxxxx předchází x xxxxxxxxx výměře xxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx xx xxxx 90% xxxxxx zápůjček uvedených xxx x. 1;

3. xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 jest xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx bytového xxxxx.

(3) Xx poplatků xxxx rovněž xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x knihovní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxx při ministerstvu xxxxxxxx x zdravotní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx:

2. xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x. 1.

§48

(1) Xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx 300,000.000 Xx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxxxxx 1934, x. 160 Xx. x a x., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xx xxx 10. xxxxx 1930, x. 45 Xx. z. x n., o xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxx poměry mezi xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx udělením xxxxxx záruky, xxxxxx xxxxxxxxxx právními věcmi x jsou xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x vlastníky xxxx, xxxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx práva.

§50

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nahraditi xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx stát xxxxxx xx xxxx z xxxxxx záruky.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx ministerstvo xxxxxxxx péče v xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx považovati za xxxxxxxxxx, je-li zřejmo, xx provedení xxxxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx tu xxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx zástavní práva, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx, xxx k xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx nemovitost, xx xxx jest xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§52

Zaplatí-li xxxx zaručenou xxxxxxxx, xxxx uspokojený xxxxxxx xxxxxxx vydati xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxxxx, xxxxx xx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx převod zástavního xxxxx s xxxxxxxx xx stát.

§53

Nemovitosti, na které xxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxx býti xxxx svolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx x části xxxxxxx ani dále xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxxx se xx xx na xxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákaz zcizení x zavazení a xxxx to xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx Slovenské x x zemi Xxxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

(1) Pohledávky nájemného x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx záruka, nemohou xxxx po xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umořena, postiženy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 vztahuje xx xxx xx xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 1927, x. 44 Xx. z. x x., ze xxx 28. března 1928, x. 43 Xx. x. x n., x x. 45/1930 Xx. x. x x. xxxx záruka Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxx xx výše 10% zaručené xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uložených xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx.

§56

(1) X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ministerstvem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ústřednímu dozoru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§57

(1) Xxxxxx záruku xxx xxxxxxx na xxxxxx, x xxxxx xxxx začato xx 31. xxxxxxxx 1937.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §16, xxxx. 1.

Hlava X

X xxxxxx xxxx o xxxxx

§58

(1) Xxxxx xxxx hlavy xxxx býti udělen xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx stavby xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §136 xxxxxx x přímých xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obytných místností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 34 x2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, není xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx provozoven.

(4) Xx chudou xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x to, xxx xx xxxxxxxx byt xx xxxxxxx v xxxxx obvyklé. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxx xxxxxxx na xx, xxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x členů xxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx dobou x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§59

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen xxxxx, zavážou-li xx, xx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nájemného xxxxx xxxxxxx rovnou xxxxx 1% xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx uspokojiti bytovou xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx býti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx družstva. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxxx sociální x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§60

O státní záruce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX s úchylkou, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx takovou xxxxxx, aby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jimi xxxx uhrazen stavební xxxxxx, nečítajíc x xx xxxxxx xx xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx stát, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxxx vlastníku xxxx, že xx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umořeny, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částkou, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx a vedlejších xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3% x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ročními splátkami (xxxxxxxx) x 0.5% x xxx xxxxxxxxx x 1% xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Státní příspěvek xx xxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zúročení xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůtách xxxx xxxxxx z hypotekárních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnut. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dnem, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, předpokládajíc, xx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 30 xxx xxxx tímto xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx příspěvek xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx příspěvek xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx nucenou dražbou xx vlastnictví xxxx xxxxx.

(3) Zanikla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx trvalo xxxx xxxxxxx pravidelnými xxxxxxx xxxxxxxxx (anuitami), xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§64

Xx úhradu xxxxx, xxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx částky xxxxxxx x §51 xxx. x. 45/1930 Sb. x. x x., xxxxxxx xxxxxxxxxxx §1 xxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 1931, x. 205 Sb. x. a x., xxxxxxxxxxx xx. XX, §2 xxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 1933, x. 54 Xx. x. x x., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. XX, §4 zákona ze xxx 23. února 1934, x. 32 Xx. z. a x., a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5,000.000 Kč.

Xxxxx VI

O xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx udělen xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx se státní xxxxxxx na stavbu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby, x xx xxxxxxxx xxxx x zemědělskému xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx částečné xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx podmínkám §136 xxx. č. 76/1927 Xx. x. a x. a xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxx x podlahovou xxxxxxx obytných místností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40 x xxxxxxxxxxx.

§66

Státní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx obcím.

§67

X xxxxxx záruce xxxxx xxxxxxxxxx hlavy XX x úchylkou, xx zaručená xxxxxxxx xxx xxxxxx nejvýše 50% x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxxxxx 90% xxxxxxxxxx nákladu, xxxxxxx x to x cenu xxxxxxxxxx xxxx.

§68

X xxxxxxx příspěvku xxxxx ustanovení §§61 xx 64.

Hlava VII

O rozhodčích xxxxxxx mzdových

§69

(1) Xxx xxxxxx pracovních (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hmoty xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, Brně a Xxxxxxxxxx a při xxxxxxxx okresního soudu xxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mzdové, x xx v Xxxxx xxx xxxx Xxxxxx, x Xxxx xxx xxxx Moravskoslezskou, x Xxxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxxx a x Xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Dohled xxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrchních xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx ustanovení platných x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxxxx spojených xx zřízením x x činností rozhodčích xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §92.

§70

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (§75), xxx vykládal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx hromadné xxxxx vzniklé z xxxxxxxxxx poměru mezi xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo několika xxxxxxxxx organisacemi x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx organisace xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spory xxxxxxx v xxxxxxxx 1 předkládati xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx náležející k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, ve stávce xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx mu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivci se xxxxxx.

§71

(1) Xxxxxxxx soud xx skládá x xxxxxxxx, jeho náměstka x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxx xxxxx xx soudců xxxxxxxxxxx pracovnímu soudu (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx spory), x xxxxx je xxxxxxxx soud xxxxxx, xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(3) Přísedící xxxxxxxxxx soudů x xxxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžádá xx ministerstvo xxxxxxxx xxxx od zmíněných xxxxxxxxxx organisací, x xx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podniků.

(4) Přísedícím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxx starší 30 xxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx ustanoveno, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vzdáti xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přísedícího jeho xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §71, xxxx. 4, xxxx xxxxxxx-xx xxxx a xxx xx šest xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx povinnosti.

§73

(1) X xxxxxxxxx x odmítnutí členů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudců v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odmítnouti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx vyloučeni, nebo xxxx-xx tu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx; xxx-xx x tohoto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§74

(1) Přísedícím ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volný xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx přísedících xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx nárok na xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx, kterou x xxxx případech xxxx xxxxxxxx podle směrnic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ministerstvem financí x xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx pracovnímu xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx), x xxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§75

Xxxxxxxx svolá xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§76) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx nepřevyšující 15 xxx.

§76

Rozhodčí xxxx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx vždy x předsedy x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx dvou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx skupiny xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předseda.

§77

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vždy xx xxxxx předsedy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx se při xxxxxx xxxx, ani xxxxxxxx tajemství xxxxx x xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx strany, xxx se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 2.000 Xx, maje xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxx ku xxxxxxxxxxxx xxxx opatrovníka.

(2) Strany xxxxx se xxxx xxxx rozhodčím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx zbavena xxxxxxxxx xxxxx do xxxx x xxxxx xx xxxxxx před zahájením xxxxxxx xxxxxx plnou xxxx.

§79

V obsílce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozhodčí xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx nedostaví. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

§80

(1) Je-li toho xxxxx, vyslechne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, x to xxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx x soudu, pořádkovými xxxxxxxx xx 500 Xx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, daná xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právních, x xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx svého nejlepšího xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx výslech xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx složily xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soudy x xxxxx xxxx xxxxxxx xx možno xxxxxxxx xxxxxxxx dožádáním xxxxxxxxxx xxxxx.

§81

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx vyloučena.

(2) Rozhodčí xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počet přísedících, xxxxxx předseda xxxxxxx xx jiný xxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předsedy x aspoň xxxx xxxxxxxxxxx. Na toto xxxxxxxxxx buďtež přísedící xxxxxxxxxx x pozvánkách.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx omluvy xxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pořádkovou xxxxxxx xx 500 Xx x xxxxx jim xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uzná-li xxxxxxxx jeho omluvu xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx trest a xxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxx.

§82

(1) O xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx hlasování rozhodčího xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx něhož xxxxx také pojat xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zapisovatele xxxx předseda xx xxxxxxxx úředníků.

§83

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče. Xxxxxx buďtež xxxx xxxxxxx zápisy o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx budiž určena xxxx, od xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx platí; nestane-li xx tak, nabývá xxxxx xxxxxxxxx následujícího xxx xx rozhodnutí xxxxx.

§84

(1) Proti xxxxxxx x usnesením xxxxxxxxxx xxxxx není opravného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxxxx.

§85

Pokud xx podle xxxxxx xxxx (§70, xxxx. 1) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx, platí přiměřeně xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxxx soudy xx sporných xxxxxx, xxxxxxxxx věci xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx nález xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx ním xxxxxxxx xx xxxxxxx, podstatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podkladě byl xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx ze zúčastněných xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx soud o xxxx xxxxx rozhodl.

§87

(1) Xxxxxx rozhodčího xxxxx xxxx smíry xxxx ním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doplňují xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx účinnosti x xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Smluvní ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx ním xxxxxxxxx, xxxx neplatná, xxx xx šlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§88

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, platí zásady xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx případech xxxx xxxxxxx řízení stát.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx připadají xxxxx. Xxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxxx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§89

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x listiny xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. prosince 1937.

Hlava XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§91

Xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§92

Xx xxxxxx xxxxxxxx x věcného nákladu, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxxx potřebnou částkou x xxxxxxxxxx xx xxxx 1937 x xxxxx.

§93

Xxxxxxx nařízením budou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx XX a XX xxxxxx xxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1937, xxxxxxx ustanovení pak xxxx 1. ledna 1936.

§95

Zákon xxxxxxxx ministři xxxxxxxx péče, xxxxxxx x xxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxx x. r.

Nečas x. x.

Xx. Kalfus x. x.

Xxxxxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 65/36 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1937.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

259/37 Sb., kterým xx prodlužuje x xxxxxxxx zákon x. 65 Sb. x. x x., o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.38

46/39 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx x mění xxxxx x xxxxxxxxx ruchu

s xxxxxxxxx xx 8.3.39

182/39 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bytové xxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.39

1/40 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.40

425/42 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavebním ruchu

s xxxxxxxxx xx 1.1.43

280/49 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.49

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.