Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948.


Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

66/48 Sb.

XXXXX
ze xxx 18. xxxxxx 1948,
xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 132 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 132/1946 Sb. platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byli přeloženi xx xxxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx zrušen xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) platy xxxxx xxxx 17. xxxxxx 1946, x xxx xxxxxx zaopatřovacích xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx zaměstnancích xxxxxxxxx před tímto xxxx v xxxxx xxxxxx.
§2
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úřad, xxxxx likvidující orgán xxxxxxxx výplatu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx.
§3
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; provedou xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xx. Xxxxxx v. x.

Informace
Právní xxxxxxx x. 66/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.