Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948.


Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16.5.1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

66/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

66

Xxxxx

xx xxx 18. xxxxxx 1948,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 132 Sb., x xxxxxx výslužného některých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx zákona č. 132/1946 Sb. xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x svazků územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výslužby (xxxxxxx), xx případě x nichž xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (zaopatřovací) xxxxx xxxxx xxxx 17. června 1946, x xxx výměru xxxxxxxxxxxxxx platů xxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx dnem v xxxxx službě.

§2

X xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx.

§3

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1948; provedou xxx ministři financí, xxxxxx x xxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Dolanský x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 66/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vývojem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.