Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1948.


Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16.5.1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

66/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

66

Xxxxx

xx xxx 18. xxxxxx 1948,

kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 132 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx odpočivných (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx zákona č. 132/1946 Sb. xxxxx i pro xxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx zaměstnanců státu x xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx poměr zrušen xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxx 17. června 1946, x pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx službě.

§2

K xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxx, jehož likvidující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů.

§3

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1948; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pošt.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Dolanský x. r.

Nosek x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 66/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn x doplňován.

Jedná se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vývojem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.